Az 5 Lépéses Módszer tudományos alapjai

Az 5 Lépéses Módszer a Six Sigma-ként ismert, folyamatos fejlesztésre irányuló tudományos módszeren alapul, amely a DMAIC (Definiál - Mér – Elemez – Javít – Szabályoz) metodikát követi.

Tudományos módszer

 
 
 
 
 
 • Kérdés feltevése
 • Háttérkutatások elvégzése
 • Hipotézis felállítása, Kutatás
 • Hipotézis vizsgálata
 • Eredmények elemzése, Következtetés levonása
 • Eredmény publikálása 

DMAIC

5 Lépéses Módszer PRRS

 • Célok azonosítása
 • Aktuális PRRS státusz megállapítása
 • Jelenlegi korlátok megértése
 • Megoldási lehetőségek kidolgozása
 • A választott megoldás bevezetése és monitorozása
...