Beheersing

Het is lastig gebleken om PRRS onder controle te krijgen. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zo circuleren er verschillende virusstammen en is nog steeds niet precies bekend hoe het virus erin slaagt bedrijven binnen te komen en daar langere tijd aanwezig te blijven.

Biosecurity

Reducing the risks of PRRS transmission (both within the farm and from introduction of the virus from outside the farm) can be a challenge, but there are things you can do.

Meer info

Prevention Works

Prevention Works is Boehringer Ingelheims unieke, proactieve benadering van varkensgezondheid. Hierin komen onze innovatieve vaccinportefeuille en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen voor ziektebeheersing samen. Met Prevention Works helpen we de toekomst op ...

Meer info

"In de praktijk komt het erop neer dat de beheersing van PRRSv vraagt om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij dient onder meer gebruik te worden gemaakt van maatregelen op het gebied van biosecurity, screening en immunisatie.

PRRS is een complexe ziekte. Vaccinatie met geattenueerd levend virus (Modified Live Virus; MLV) is de belangrijkste immunologische maatregel bij PRRS-beheersing. Voor een duurzaam resultaat zal echter een systematische aanpak nodig zijn. Boehringer Ingelheim heeft een degelijke aanpak ontwikkeld voor betere beheersing van PRRS. Deze aanpak richt zich op individuele varkensbedrijven, grote productiesystemen en zelfs op geografische regio’s.

Het is een aanpak op varkenspopulatieniveau, met als voornaamste doelen het maximaliseren van de immuniteit, het verminderen van de blootstelling aan het PRRS-virus (PRRSv) en het voorkomen van nieuwe PRRSv-infecties. De aanpak is gebaseerd op de wetenschappelijke methode en filosofie van voortdurende verbetering die bekendstaat als ‘Six Sigma’. Six Sigma is gericht op procesverbetering volgens de zogeheten DMAIC-methodologie, waarbij DMAIC staat voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control, oftewel definieer-meet-analyseer-verbeter-controleer. 

Vanwege het complexe karakter van PRRS is deze methodologie zeer geschikt gebleken voor varkensbedrijven van over de hele wereld.    PRRS-beheersing beperkt zich niet tot vaccinatie, maar gaat veel verder. Voor succes op lange termijn zijn volledig inzicht in de ziekte en een combinatie van maatregelen nodig. Om PRRS daadwerkelijk onder controle te kunnen krijgen is daarom een gestandaardiseerd, uit 5 stappen opgebouwd proces in het leven geroepen."