Stap 1

Doelstelling bepalen

De eerste stap in het proces is het vaststellen van duidelijke en in een gegeven tijdsbestek haalbare doelen door de varkenshouder die daarin geadviseerd wordt door de dierenarts. De doelen kunnen per programma aanzienlijk uiteenlopen, maar zijn uiteindelijk allemaal gericht op de volgende kerndoelstelling:

PRRS controle

Het duidelijk omschrijven van bedrijfsdoelstellingen is van groot belang:

  • voor het bepalen van de meest effectieve en uitvoerbare oplossingen
  • om de verwachtingen van het programma bij alle betrokkenen van een
  • varkensbedrijf of productiesysteem duidelijk te krijgen

De doelen en verwachtingen van succes kunnen verschillen per varkensbedrijf, per type productiesysteem en per PRRS-status van het bedrijf.

"Ik wil het PRRS-Virus onder controle krijgen"

"Ik wil het virus elimineren"

"Ik wil het risico op transmissie van zeugen op biggen minimaliseren"

"Ik wil het risico op verspreiding naar een naburige locatie minimaliseren"

Reference: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA.