Stap 2

Huidige PRRS status bepalen

De PRRS-status wordt vastgesteld door het bepalen van de uitscheiding van PRRSv en de blootstelling aan PRRSv.

Aanwezigheid van virus in bloed of speeksel duidt op uitscheiding van PRRSv (PRRS virus), en daarmee op de mogelijke overdracht en infectie van andere dieren. Een bedrijf met een aantoonbare PRRS veldvirus circulatie wordt omschreven als instabiel.

De aanwezigheid van antistoffen tegen PRRSv in het bloed wijst op recente blootstelling aan PRRSv, hoewel dit niet altijd gepaard hoeft te gaan met de uitscheiding van PRRSv. Het is op dit moment niet mogelijk om antistoffen tegen veldvirus te onderscheiden van antistoffen tegen een vaccin.

Classificatie van bedrijven op basis van de PRRS-status helpt om doelstellingen voor de aanpak van het virus vast te stellen.

Als bijvoorbeeld zowel het zeugen- als het vleesvarkensbedrijf instabiel zijn, en er zowel onder als tussen zeugen en vleesvarkens overdracht van PRRS virus plaatsvindt, zou een belangrijke doelstelling van de PRRS-aanpak de stabilisatie van het zeugenbedrijf kunnen zijn (d.w.z het voorkomen van de overdracht van PRRSv van zeugen naar biggen en uiteindelijk naar de vleesvarkens).

Rerences: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA. Holck JT and Polson DD (2003). 2003 PRRS Compendium Producer Edition. Chapter 6: The Financial Impact of PRRS Virus. Holtkamp DJ, Polson DD, Torremorell M; and committee members Morrison B, Classen DM, Becton L, Henry S, Rodibaugh MT, Rowland RR, Snelson H, Straw B, Yeske P and Zimmerman J (2011). Terminology for classifying swine herds by porcine reproductive and respiratory syndrome virus status. Journal of Swine Health and Production, 19 (1), pp 44 – 56.