Stap 3

Inzicht in beperkende factoren en risico’s

Bij het opstellen van een plan van aanpak is een duidelijk overzicht van de beperkingen, maar ook van de kansen op en rond het varkensbedrijf belangrijk.

Mogelijke beperkingen zijn:

  • Werkwijze varkensstroom/productiesysteem
  • Locatie in een gebied met een hoge varkensdichtheid
  • Mengen van biggen; werkwijze en inrichting toevoegstal fokgelten; aanwezigheid van andere ziekten
  • Biosecurity niveau
  • Motivatie betrokkenen
  • 1 op 1 relatie met afnemer/ leverancier

Een PRRS plan van aanpak dat rekening houdt met zowel de beperkingen als met de kansen, hebben de grootste kans van slagen. Eventueel moeten de doelstellingen na deze stap aangepast worden aan de bevindingen van stap 2 en 3.

Reference: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA.