Stap 5

Uitvoering en evaluatie

Uitvoering

Voor het slagen van het gekozen plan is een actieve en goede communicatie met alle betrokkenen noodzakelijk.

De sleutel voor een succesvolle uitvoering is een communicatieplan waarin rekening wordt gehouden met de volgende factoren:

  • Duidelijke taakverdeling voor uitvoering van het programma
  • Specifieke tijdlijnen voor elke taak
  • Well-defined Goed gedefinieerde verwachtingen
  • Wanneer worden welke punten geëvalueerd.

Evaluatie

De evaluatie van het programma is tweeledig:

  • Controleren of de uitvoering van het programma naar verwachting verloopt.
  • Controleren van het succes van het programma. Hiervoor is monitoring nodig van vooraf vastgestelde meetpunten zoals productieparameters, klinische verschijnselen en diagnostische informatie (hieronder staat een voorbeeld van een monstername-testprotocol).

Effectieve monitoring is proactief, consequent en constant.

References: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA. Angulo JR (2012). Monitoring tools in virus del PRRS sow herd stabilization programmes. Presentation given at EuroPRRS2012 Symposium, Budapest, Hungary. Cano JP (2013). PRRS surveillance programmes for farms, companies and regions. https://www.pig333.com/what_the_experts_say/prrs-surveillance-programs-for-farms-companies-and-regions_6789/ Johnson E and Diaz E (2010). Monitoring to assure FLEX vaccination programme success. BIVI FLEX Symposium, St Paul, Minnesota, USA. Polson D (2008). Alternative Approaches for Monitoring PRRS Virus Behavior in PRRS-positive Production Systems: Sampling, Testing and Sequence Interpretation. Carlos Pijoan international symposium: new solutions to old problems. Allen D Leman Conference 2008.