PRRS: de ziekte

Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd in Noord-Amerika voor het eerst melding gemaakt van een mysterieuze varkensziekte die vruchtbaarheids- en luchtwegproblemen veroorzaakte. Enkele jaren later werd in West-Europa een syndroom met vergelijkbare klinische verschijnselen gezien. De ziekte dook in de winter van 1990-1991 ook in Nederland en Duitsland op en heeft zich vervolgens naar de rest van West-Europa verspreid. Op dit moment is het PRRS-virus in alle landen met varkenshouderijbedrijven endemisch en komen de twee verschillende genotypen (US en EU) van het virus wereldwijd voor.

Het virus

In februari van 1991 werd op het Central Veterinary Institute (CVI) in Lelystad de ziekteverwekker geïsoleerd die bij varkens het Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) veroorzaakt.

Meer info

Symptomen

Het klinisch beeld bij en de klinische tekenen van PRRS kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. De klinische tekenen van een PRRSv-infectie kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: vruchtbaarheidsproblemen en luchtwegproblemen.

Meer info

Co-infecties

De gevolgen die PRRSv voor geïnfecteerde dieren en populaties heeft, kunnen sterk variëren. De effecten van het virus hangen namelijk af van de virulentie van de betreffende PRRSv-stam, de leeftijd en gevoeligheid van de betreffende dieren, de omgeving waarin de dieren ...

Meer info

De prevalentie en de verschillende virusstammen

In de meeste landen bestaat voor PRRS geen meldingsplicht en is voor deze ziekte geen beheersprogramma van kracht. Als gevolg daarvan zijn er geen nauwkeurige land- of regiospecifieke cijfers voorhanden over de prevalentie van infecties met het wildtype van het virus.

Meer info

Immuniteit tegen PRRSv

Bij een acute virusinfectie slaagt het immuunsysteem er meestal binnen 1 à 2 weken na besmetting in om de ziekteverwekker uit het lichaam te klaren.

Meer info

Transmissie

Transmissie (overdracht) vindt overwegend plaats door nauw onderling contact tussen varkens, of door blootstelling aan besmette lichaamsvloeistoffen (sperma, bloed, afscheiding) via bijvoorbeeld besmette naalden, overalls en laarzen.

Meer info

Financiële gevolgen van PRRS

Vanaf de ontdekking van het Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSv) heeft dit virus zich wereldwijd verspreid. PRRS wordt momenteel in het merendeel van de landen met varkenshouderijbedrijven als endemisch aangemerkt. Er zijn al verschillende ...

Meer info

Diagnostiek

Er is al aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van effectieve maatregelen voor de preventie, beheersing en eliminatie van PRRS. Een belangrijk aspect hierbij was de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, nauwkeurige en tijdig in te zetten diagnostische ...

Meer info

PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) is een virusziekte bij varkens. PRRS kan bij zeugen resulteren in vruchtbaarheidsproblemen (verwerpen, zwakke of doodgeboren biggen, onvruchtbaarheid) en bij biggen in pneumonie en hogere uitval. Deze ziekte is een wereldwijd een probleem binnen de varkenshouderij en heeft aanzienlijke economische gevolgen: alleen al in Amerika kost PRRS de varkenssector naar schatting in totaal USD 664 miljoen op jaarbasis.

Voordat de veroorzaker van de klachten bekend was, waren er verschillende namen voor het syndroom in omloop, zoals SRRS (Swine Reproductive and Respiratory Syndrome), SIRS (Swine Infertility and Respiratory Syndrome), PEARS (Porcine Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome), abortus blauw en PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) (Goyal, 1993). Tijdens het eerste internationale symposium over SIRS/PRRS, dat in 1992 gehouden werd in Saint Paul, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Minnesota, werd besloten om voor het syndroom de naam PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) te gebruiken en voor het veroorzakende virus de aanduiding PRRSv (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus).