PRRS EU AWARDS & PRRSPECTIVE een terugblik

01-11-2018


Article by:
Martijn Steenaert, varkensdierenarts en Technical Service Manager bij Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.

PRRSpective 2018

Jaarlijks worden er door Boehringer Ingelheim drie prijzen van € 25.000 beschikbaar gesteld als financiële steun voor onderzoeken op het gebied van PRRS in Europa. Een dergelijk project loopt al langere tijd in Noord Amerika.  Aan deze PRRS EU Awards is het symposium PRRSpective gekoppeld, waar actuele PRRS kennis wordt gedeeld. Dit jaar was het symposium op 25 en 26 september jl. in Lissabon. Hierbij een terugblik.

EUROPEAN PRRSPECTIVE 2018

Prijswinnaars 2017 (US en EU)

Carles Vilalta (University Minnesota) is begonnen om de resultaten van PRRS monitoring op vocht afkomstig van testikeltjes, verkregen bij castratie, te vergelijken met die van gecoupeerde staartjes. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend; ook in vocht van staartjes kun je PRRSv aantonen. In het achterhoofd moet worden gehouden dat het hier onderzoek betreft naar PRRSv-2 (in Nederland hebben we vrijwel altijd met PRRSv-1 te maken). Daarbij komt dat de staartjes in de VS worden geknipt, niet gebrand. Interessant was dat de eerste en tweede worps zeugen veel vaker PRRS positieve testresultaten hadden. Gezien het feit dat de ‘processing fluids’ PRRS-virus kunnen bevatten is het terugvoeren van balletjes en staartjes aan de zeug in het kraamhok niet aan te raden!

Jordi de Soto Vigueras (UAB, Barcelona) is bezig met onderzoek naar de mate van verticale PRRSv transmissie (zeug-big). Ook hier de bevinding dat jonge zeugen (worp 1 en 2) een groter risico hebben. Bij circa 30% van de jonge zeugen werd verticale transmissie aangetoond! Praktisch gezien zou dat aanleiding moeten zijn voor een verbetering van het adaptatiebeleid, voor het overlegbeleid van biggen en voor kanalisatie van biggen van jonge zeugen.

European PRRS Research AWARD 2018

Prijswinnaars PRRS EU Awards 2018

Jordi Balleilas gaat onderzoeken of PRRS monitoring op gestorven biggen een praktisch en kwalitatief goed alternatief is voor bestaande methodes van monitoring.

Jos Dortmans (GD Deventer) gaat op een dataset van PRRS stammen uit Nederland en uit Midden-Europa sequencing onderzoek doen op OR2 tot en met ORF7 ter vergelijking met de gangbare methode van ORF5 sequencing. Met de nadruk op het voorkomen van eventuele recombinaties van PRRS-stammen die met alleen ORF5 onderzoek over het hoofd kunnen worden gezien.

Olivier Bourry wil de mogelijke invloed van griepinfecties ten tijde van PRRS-vaccinatie bij biggen onderzoeken. Zeker interessant omdat er recent meer aandacht is voor griepinfecties bij biggen in de kraamstal.

PRRS EU Award winners Jordi Balleilas, Jos Dortmans & Olivier Bourry

PRRSpective lezingen

Lance Mulberry heeft de kosten van PRRS onderzocht, waarbij hij liet zien dat PRRS-infecties voor lagere gemiddelde technische parameters zorgen, maar dat nog belangrijker was dat er meer variatie in de kengetallen waren, welke vooral leiden tot minder opbrengsten.

Jorge Garrido liet nieuwe ontwikkelingen zien op gebied van praktische non-invasieve bemonsterings methoden voor diagnostiek en monitoring van PRRS, PCV2 en Influenza in de kraamstal. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit, en worden nu verder gevalideerd voor laag prevalentie bedrijven. Zeker iets waar we de komende tijd nog meer van gaan zien.

Jorge Garrido

PRRSpective workshop: COMBAT

Pieter van Rengen (Lintjeshof) vertelde kort over zijn persoonlijke ervaringen met de COMBAT bedrijfsrisico-inventarisatie betreffende PRRS. De discussie werd gevoerd op basis van vragen die het publiek interactief kon beantwoorden. Opvallend was dat de PRRSpective deelnemers, voor 2/3 deel bestaand uit practici, vrijwel allemaal van mening waren dat biosecurity op varkensbedrijven pro-actief door dierenartsen moet worden geadviseerd, dat de meerderheid daar met alle werknemers op een bedrijf over wil praten en dat een ruime meerderheid vindt dat de biosecurity verbetert nadat deze besproken is.

Pieter van Rengen van Lintjeshof tijdens zijn COMBAT workshop

Andere PRRSpective workshops

Een Franse dierenarts deelde zijn ervaringen met Cough-monitor, een aparaat dat 24/7 hoestgeluiden registreert, en relaties met het moment van ingrijpen hierin. Door het snel signaleren van de hoest, zelfs op afstand door middel van de web tool, kon in overleg met de varkenshouder de behandeling eerder ingezet worden en vervolgens met dezelfde Cough-monitor ook geëvalueerd worden. 

Een Italiaanse prakticus liet zien waarom zij binnen een integratie met veel bedrijven op meerdere locaties, veelvuldig PRRS-stammen laten sequencen, en welke acties zij daaruit voortkomend maken.

Rick Janssen (VC Someren) bekijkt het allemaal even kritisch

De doelstellingen van dit initiatief zijn om onderzoek aan te moedigen dat resulteert in praktische toepassingsstrategieën om PRRS te beheersen en om de interactie tussen varkensonderzoekers en dierenartsen te verbeteren.

Delen