5-etapowy Proces

Kontrola PRRS to znacznie więcej niż same tylko szczepienia. Wymaga ona kompleksowego zrozumienia istoty choroby i zagrożonego nią systemu produkcji, stosowania wielu różnych narzędzi zarządzania oraz systematycznego podejścia do zarządzania

Boehringer Ingelheim opracował kompleksową platformę pod nazwą 5-etapowy Proces Kontroli PRRS, która pozwala lekarzom weterynarii oraz producentom koordynować i optymalizować wykorzystanie wielu różnych narzędzi zarządzania w taki sposób, aby spełniał potrzeby każdego systemu produkcji. 5-etapowy Proces Kontroli PRRS składa się z następujących etapów : zidentyfikowanie pożądanych celów; określenie aktualnego statusu; poznanie aktualnie istniejących ograniczeń; opracowanie opcjonalnych rozwiązań; wdrażanie i monitorowanie preferowanych rozwiązań