Etap 1

Zidentyfikowanie pozadanych celów

Dla hodowcy i lekarza weterynarii pierwszym etapem procesu jest wyznaczenie jasnych i osiągalnych celów. Cele programu mogą się znacząco różnić, lecz ostatecznie będą się koncentrować na jednym z poniższych kluczowych celów:

Kontrola PRRS lub Eliminacja PRRS

Sformułowanie w sposób jasny celów programu ma decydujące znaczenie:

  • dla opracowywania skutecznych rozwiązań, które zapewnią, że realizacja programu zakończy się sukcesem;
  • dla sprecyzowania oczekiwań względem programu na wszystkich poziomach na fermie czy w systemie produkcji;
  • dla zminimalizowania wątpliwości odnośnie do tego, co program ma w założeniu osiągnąć, a czego nie.

Cele i definicje sukcesu mogą się różnić w zależności od fermy, rodzaju systemu produkcji oraz statusu PRRS w stadzie.

"Chce uzyskac kontrole nad wirussem PRRS"

"Chce zminimalizowac ryzyko transmisji wirusa zloch na prosieta"

"Chce wyeliminovac wirus"

"Chce zminimalizowac rysyko szerzenia sie wirusa do sasiednego obiektu"

Piśmiennictwo: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA.