Etap 3

Poznanie aktualnie istniejących ograniczeń

Przy opracowywaniu programu szczepień ważna jest obiektywna ocena możliwości i ograniczeń danego systemu produkcji.

System może również cechować się ograniczeniami związanymi z nakładami pracy. Przykładowo, w porodówce zalecenia odnośnie podawania szczepionek mogą być lepiej przestrzegane niż w wielu kontraktowych warchlakarniach-tuczarniach.

Programy kontroli PRRS, których realizacja uwzględnia takie ograniczenia, mają największe szanse skutecznego działania.

Références: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA.