Etap 4

Opracowanie opcjonalnych rozwiązań

Hodowca i lekarz weterynarii powinni współpracować przy opracowywaniu opcjonalnych rozwiązań mając na uwadze:

rolnik

Wazne, aby miec na uwadze

  • Cele fermy
  • Status PRRS w stadzie
  • Ograniczenia fermy

lekarz weterynarii

Opcjonalne rozwiazania moga uwzledniac:

  • Zarzadzanie przeplywem swin
  • Szcaepienie
  • Bioasekuracje
  • System Area Regional Control (ARc)

Program szczepienia całego stada według BI

Szczepionki produkowane przez BI zapewniają trwałą kontrolę PRRS w przekroju całego stada – od loch do odchowalni, aż po tuczarnie i sprzedaż.

  • Prosięta: jedna dawka w okresie okołoodsadzeniowym
  • Loszki: szczepienie przed wprowadzeniem do istada podstawowego, pomiędzy 2 a 5 tygodniem przed inseminacją
  • Sows: szczepienia dywanowe (lochy prośne i nieprośne) co 3–4 miesiące

Piśmiennictwo: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA.