Etap 5

Wdrażanie i monitorowanie preferowanych rozwiązań

Wdrożenie

Wdrożenie programu kontroli PRRS powinno być procesem aktywnej komunikacji obejmującym wszystkie osoby, na które wpłynie realizowany planu lub potencjalna zmiana.

Kluczem do skutecznego wdrożenia jest plan komunikacji obejmujący:

  • jasno sformułowany kierunek działań przedstawiony osobom, które będą zarządzały programem;
  • określone ramy czasowe przypisane do każdego zadania;
  • sprecyzowane oczekiwania.

Monitorowanie

Monitorowanie programu obejmuje dwa komponenty:

  • Sprawdzanie, czy program jest wdrażany w oczekiwany sposób. Będzie to obejmować kontrole przebiegu procesu oraz monitorowanie warunków przechowywania szczepionek, momentów ich podawania, techniki wykonywania wstrzyknięć itd.
  • Monitorowanie skuteczności działania programu. Polega to na monitorowaniu parametrów produkcyjnych, objawów klinicznych oraz informacji diagnostycznych (poniżej wskazano przykład protokołu pobierania-badania próbek).

Skuteczne monitorowanie powinno być proaktywne, spójne i stałe.

Piśmiennictwo: Angulo JR (2013). Systematic PRRS Problem Solving, a 5-Step Process. Presentation given at BISA Gold 2013, Ames, Iowa, USA. Angulo JR (2012). Monitoring tools in virus del PRRS sow herd stabilization programmes. Presentation given at EuroPRRS2012 Symposium, Budapest, Hungary. Cano JP (2013). PRRS surveillance programmes for farms, companies and regions. https://www.pig333.com/what_the_experts_say/prrs-surveillance-programs-for-farms-companies-and-regions_6789/ Johnson E and Diaz E (2010). Monitoring to assure FLEX vaccination programme success. BIVI FLEX Symposium, St Paul, Minnesota, USA. Polson D (2008). Alternative Approaches for Monitoring PRRS Virus Behavior in PRRS-positive Production Systems: Sampling, Testing and Sequence Interpretation. Carlos Pijoan international symposium: new solutions to old problems. Allen D Leman Conference 2008.