Podejście BI do kontroli PRRS

Zasadniczym celem skutecznej strategii kontroli PRRS powinno być apobieganie zakażeniu, uzyskiwanie jak najwyższej odporności , oraz minimalizowanie narażenia na kontakt z wirusem.

Kontrola PRRS to znacznie więcej niż same tylko szczepienia. Wymaga ona kompleksowego zrozumienia istoty choroby i zagrożonego nią systemu produkcji, stosowania wielu różnych narzędzi zarządzania oraz systematycznego podejścia do zarządzania, aby osiągnąć długoterminową skuteczność.

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIU

Zapobieganie wprowadzaniu nowego wirusa poprzez optymalizację bioasekuracji raz zarządzania przepływem świń

MAKSYMALIZOWANIE ODPORNOŚCI

Uzyskanie mocnej odporności w całym stadzie dzięki szczepieniu loch i prosiąt szczepionką wykazującą skuteczność przeciwko szerokiemu spektrum szczepów wirusa PRRS.

MINIMALIZOWANIE EKSPOZYCJI

Ograniczenie krążenia szczepu wirusa bytującego w danej populacji poprzez wdrażanie programu kontroli PRRS dostosowanego do potrzeb danej fermy