Podstawy naukowe 5-etapowego Procesu Kontroli PRRS

5-etapowy Proces Kontroli PRRS opiera się na metodzie naukowej i nieprzerwanym udoskonalaniu strategii znanej pod nazwą Six Sigma, bazującej na metodologii określanej jako DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve-Control).

Podstawy naukowe

 • Zadawanie pytan
 • Przeprowadzanie podstawowek analizy
 • Sformulowanie hopotezy badawczej
 • Przetestowanie hipotezy
 • Analiza wyników Wyciagniecie wniosków
 • Sporzadzenie raportów wyników

dmaic

5-etapowego Procesu Kontroli PRRS

 • Identyfikowanie pozadanych celów
 • Okreslenie aktualnego statusu
 • Poznanie aktualnie istniejacych ograniczen
 • Opracowanie opcjonalnych rozwiazan
 • Wdrozenie i monitorowanie preferowanych rozwiazan

Piśmiennictwo: Lean Six Sigma Black Belt Handbook 2nd ed. 2008. Villanova University.