ขั้นตอนที่ 4

การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา

การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหานั้นเกษตรกรและสัตวแพทย์จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน โดยมีข้อพิจารณาดังนี้

 

  • เป้าหมายของฟาร์ม
  • สถานะของโรค PRRS
  • ข้อจำกัดในการดำเนินการ

ทางเลือกในการแก้ปัญหาอาจประกอบไปด้วย

  • การจัดการเคลื่อนย้ายสุกร
  • การทำวัคซีน
  • มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
  • การควบคุมโรคในระดับภูมิภาค

โปรแกรมการทำวัคซีนสุกรทั้งฝูงของเบอริงเกอร์

วัคซีนของเบอริงเกอร์ สามารถให้ควบคุมโรค PRRS ทั้งฝูงสุกรได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่แม่พันธุ์ สุกรอนุบาล จนถึงส่งขาย

โปรแกรมวัคซีนเพื่อป้องกันโรค PRRS สำหรับสุกรทั้งฝูง

  • ลูกสุกร           เข็มเดียวช่วงหย่านม
  • สุกรสาวทดแทน ทำวัคซีนก่อนนำเข้าฝูงแม่พันธุ์  โดยควรทำก่อนการผสม 2-5 สัปดาห์
  •  สุกรแม่พันธุ์    ฉีดวัคซีนปูพรม ทั้งสุกรที่ตั้งท้องและไม่ตั้งท้อง ทุกๆ 3 เดือน
...