แนะนำขบวนการ 5 ขั้นตอน 5 Step Process

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีที่ บริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สัตวแพทย์ และผู้ผลิตสุกร เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหา PRRS อย่างเป็นระบบที่เรียกว่า 5 step process สำหรับการควบคุมโรค PRRS ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค PRRS

โดยกระบวนการนี้จะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์ และผู้ผลิตสุกร สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการควบคุมโรค PRRS อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการ 5 ขั้นตอนนี้สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของระบบการผลิตทุกรูปแบบ โดยที่กระบวนการนี้จะถูกนำมาปรับใช้เพื่อควบคุมโรค PRRSได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสุกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมไปถึงการควบคุมโรคในระดับภูมิภาค ซึ่งแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนี้สามารถที่จะถูกนำมาทบทวนและทำซ้ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่วางไว้

...