วิธีการของเบอริงเกอร์ในการควบคุมโรค PRRS

สำหรับเป้าหมายหลักในการกำหนดกลยุทธเพื่อควบคุมโรค PRRS อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปด้วยการป้องกันการติดเชื้อ , สร้างภูมิคุ้มกัน และ ลดการสัมผัสกับเชื้อไวรัส

ป้องกันการติดเชื้อ

ป้องกันไวรัสใหม่เข้าฟาร์มด้วยขบวนการป้องกันทางชีวภาพและการจัดการคลื่อนย้ายสุกรอย่างเหมาะสม

 

สร้างภูมิคุ้มกัน

สร้างภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงให้กับสุกรทุกตัว โดยฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสได้หลายสายพันธุ์ ทั้งในแม่พันธุ์และลูกสุกร 

 

สัมผัสเชื้อให้น้อยที่สุด

ลดการติดเชื้อไวรัสที่วนเวียนอยู่ในฟาร์ม โดยการใช้วิธีการที่จำเพาะอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุผลในการควบคุมโรคของแต่ละฟาร์ม