Наукове підтвердження 5-етапного процесу

5-етапна програма РРСС базується на науковому методі та філософії

безперервного вдосконалення, відомої як “шість сигм”, яка дотримується методології, відомої як ВВАВК (визначення, вимірювання, аналіз, вдосконалення, контроль).

...