Bước 2

Xác định tình trạng PRRS hiện tại

Tình trạng PRRS tại trại được xác định bằng cách đánh giá sự bài thảitình trạng phơi nhiễm virus PRRS.

Sự bài thải virus PRRS được xác định bằng cách tìm ra sự hiện diện của virus trong máu hoặc dịch hầu họng, có khả năng lây truyền và gây nhiễm cho heo trong đàn. Một đàn heo có tình trạng bài thải dương tính được xem là không ổn định.

Sự hiện diện của kháng thể kháng PRRS trong máu cho thấy có sự tiếp xúc với virus PRRS trong thời gian gần đây, mặc dù không cần thiết phải đi kèm với việc bài thải virus ra môi trường. Quan trọng là chúng ta không thể phân biệt được kháng thể do nhiễm virus thực địa với kháng thể tạo ra từ chủng ngừa.

 

Phân loại đàn heo dựa trên tình trạng PRRS giúp xác định mục tiêu là kiểm soát và/hoặc loại trừ virus.

Ví dụ như nếu cả đàn nái và heo choai, heo thịt không ổn định và sự truyền lây virus PRRS xảy ra đồng thời giữa các heo nái và cả từ nái sang heo con, thì mục tiêu hàng đầu của chương trình kiểm soát PRRS có thể là ổn định đàn nái (cụ thể là ngăn ngừa sự bài thải trên đàn nái).