Bước 5

Thực hiện, đánh giá và điều chỉnh giải pháp

Thực hiện

Việc thực hiện chương trình kiểm soát PRRS nên theo một quy trình giao tiếp tích cực liên quan đến tất cả các cá nhân chịu ảnh hưởng bởi kế hoạch hoặc liên quan đến tất cả những thay đổi có thể có.

Chìa khóa thành công là có một kế hoạch giao tiếp trong đó kết hợp:

  • Định hướng rõ ràng cho việc quản lý chương trình
  • Mốc thời gian cụ thể cho từng công việc
  • Các kỳ vọng cụ thể

Đánh giá điều chỉnh

Việc đánh giá điều chỉnh chương trình gồm 2 phần:

  • Kiểm tra xem các chương trình có đang được thực hiện như dự kiến không. Điều này sẽ liên quan đến quá trình kiểm tra cũng như giám sát các điều kiện bảo quản vắc xin, thời điểm tiêm, kỹ thuật tiêm, vv
  • Giám sát sự thành công của chương trình: dựa trên việc đánh giá các thông số sản xuất, các dấu hiệu lâm sàng, và các thông tin chẩn đoán (xem ví dụ về phương pháp lấy mẫu kiểm tra bên dưới)

Việc đánh giá hiệu quả cần phải chủ động, nhất quán và liên tục

 

Ví dụ về phương pháp lấy mẫu kiểm tra nhằm theo dõi thường xuyên tình trạng virus PRRS

Loại đàn

Tình trạng PRRS

(AASV)
Tuổi heo / tần suất lấy mẫu Loại mẫu Số lượng mẫu Test chẩn đoán
Đàn giống (trại từ đẻ đến cai sữa) Âm tính (IV) Heo trưởng thành/ 3 tháng 1 lần Huyết thanh 10 - 30 ELISA
Dương tính không ổn định (I) hoặc Dương tính ổn định (II) Heo con tuổi cai sữa/ mỗi tháng 1 lần Huyết thanh 30 - 60 PCR và giải mã trình tự gen
Đàn giống (trại từ đẻ đến thịt) Âm tính (IV) Heo trưởng thành/ 3 tháng 1 lần Huyết thanh 10 - 30 ELISA
Dương tính không ổn định (I) hoặc Dương tính ổn định (II) Heo 6-10 tuần và 16-20 tuần tuổi / mỗi tháng 1 lần Dịch hầu họng 1–4 dây thừng / 1000 heo PCR và giải mã trình tự gen
Cai sữa hoặc thịt Âm tính Heo sau cai sữa 4 tuần và 4 tuần sau khi chuyển qua chuồng thịt đối với trại cùng vào cùng ra hoặc 3 tháng/lần đối với trại chu chuyển liên tục Huyết thanh 10 - 30 ELISA
Dịch hầu họng 1–4 dây thừng / 1000 heo PCR và giải mã trình tự gen
Dương tính Heo sau cai sữa 4 tuần và 4 tuần sau khi chuyển qua chuồng thịt đối với trại cùng vào cùng ra hoặc 3 tháng/lần đối với trại chu chuyển liên tục Huyết thanh 10 - 30 ELISA
Dịch hầu họng 1–4 dây thừng / 1000 heo PCR và giải mã trình tự gen