• Home
  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật

Boehringer Ingelheim International GmbH (sau đây "Boehringer Ingelheim") nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố bảo mật này mô tả những dữ liệu cá nhân được thu thập bởi trang web này và làm thế nào để những dữ liệu này được xử lý. Tính chất, mức độ và mục đích của việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân phụ thuộc vào hành động của người sử dụng khi vào trang web này. Trong mọi trường hợp, thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sẽ chỉ diễn ra phù hợp với pháp luật hiện hành.

Cookies
Trang web này sử dụng cookie. Cookie là một tập tin văn bản nhỏ, tải về thiết bị khi người dùng truy cập các trang web nhất định. Cookies được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web chạy tốt hơn, cũng như để nhận ra thiết bị của bạn trong lần sử dụng tiếp theo, từ đó cung cấp thông tin cho chủ sở hữu trang web.
 
Nếu bạn không muốn các tập tin cookie trên máy tính của bạn (hoặc các thiết bị khác), bạn có thể làm bất hoạt chúng khi cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và chức năng của trang web này.
 
 
Trang web này sử dụng các loại tập tin cookie sau đây:
 
I. Cookies cần thiết
 
Cookies cần thiết được sử dụng vì lý do "kỹ thuật", chẳng hạn như lập lại một phiên làm việc của người dùng lúc đăng nhập nếu phiên làm việc trước đã bị hủy bỏ do người dùng không sử dụng. Cookie không được dung để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi.
 
II. Phân tích
 
Những cookies này giúp phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi và nhận ra vấn đề cần cải thiện :

Phân tích trên Google
Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc ( "Google"). Google Analytics sử dụng cookies, để giúp phân tích cách người dùng sử dụng các trang web. Các thông tin được tạo ra từ cookies về việc sử dụng các trang web hường sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Google tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở châu Âu hoặc các khu vực kinh tế châu Âu, địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ được rút ngắn bởi Google. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ đầy đủ của bạn sẽ được chuyển đến một máy chủ của Google tại Mỹ và rút ngắn ở đó. Thay mặt công ty Boehringer Ingelheim, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích biên soạn các báo cáo về hoạt động trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet. Các địa chỉ đăng nhập được truyền từ trình duyệt của bạn sẽ không liên kết với bất kỳ dữ liệu khác của Google. Bạn có thể ngăn chặn dữ liệu sử dụng web (bao gồm địa chỉ đăng nhập của bạn) truyền đến Google nếu bạn tải và cài đặt Browser-Plugin


Đăng nhập vào vùng có mật khẩu bảo vệ
Khi bạn đăng nhập vào khu vực bảo vệ của trang web hoặc khi bạn yêu cầu thông tin, Boehringer Ingelheim có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email nếu cần, ví dụ mục đích của khu vực bạn đăng nhập vào - địa chỉ bưu chính, nghề nghiệp và các thông tin khác). Nơi cung cấp các dữ liệu đó không bắt buộc đăng nhập và được chỉ định.
 
Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể sửa đổi các dữ liệu nhập vào bằng cách chỉnh sửa tài khoản / hồ sơ của bạn (trong khu vực cần mật khẩu) hoặc gửi email đến info@boehringer-ingelheim.com yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản của bạn.

Đăng nhập dữ liệu
Khi sử dụng các trang web, các dữ liệu tạm thời bao gồm cả dữ liệu được gửi bởi trình duyệt của bạn (địa chỉ đăng nhập, cookie, cập nhật trang web, thời gian và ngày tháng, nội dung xem) sẽ được lưu trữ. Do vậy, trừ khi bạn đồng ý thì Boehringer Ingelheim mới sử dụng các thông tin này (bao gồm cả cho lý do bảo trì để ngăn ngừa virus tấn công) cho mục đích thống kê và / hoặc để thực hiện một hợp đồng với bạn.
 
Boehringer Ingelheim sẽ sử dụng các thông tin này ở dạng ký hiệu nhằm thiết kế và nâng cấp các trang web dựa trên nhu cầu thực tế. Bạn có thể tìm thông tin về việc này trong "Cookie". 

Dữ liệu chuyển giao cho bên thứ ba
Boehringer Ingelheim chỉ chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba khi đã được sự đồng ý của bạn, khi cần cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng, hoặc khi thông tin chuyển giao là hợp lý theo luật hiện hành và chắc chắn rằng lợi ích hợp pháp của bạn quan sát.   Boehringer Ingelheim cam kết cung cấp một sự bảo vệ đầy đủ các thông tin cá nhân được chuyển giao bên ngoài Liên minh châu Âu, dù dữ liệu đó được xử lý bởi Boheringer Ingelheim hoặc các bên thứ ba khác. 

Thông tin yêu cầu; quyền rút khỏi Đồng ý
Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản hoặc thư điện tử về những dữ liệu liên quan đến bạn Boehringer Ingelheim đã lưu trữ và sẽ xem xét việc xóa, chỉnh sửa hoặc khóa dữ liệu cá nhân. Xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến:
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
- Nhân viên phòng bảo hộ dữ liệu –
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Đức
 
Email: datenschutz@boehringer-ingelheim.com
 
Điều tương tự cũng áp dụng nếu bạn không đồng ý trao dữ liệu cá nhân, chỉ cần gởi thư hoặc email đến địa chỉ.