THIỆT HẠI KINH TẾ TRÊN ĐÀN HEO BỆNH: VI. KHÁI QUÁT CÁC CỘT MỐC

07-05-2015


Article by:
Wallgren P., Zoric M., Sjölund M

Khi dịch bệnh xảy ra sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế do năng suất chăn nuôi kém. Chúng tôi cố gắng ước tính chi phí các bệnh trong chăn nuôi heo tại Thụy Điển bằng cách sử dụng dữ liệu sản xuất từ ​​năm 2010 và giá thị trường từ tuần 38 của cùng năm. Chi phí sản xuất tiêu chuẩn mỗi ngày lần lượt là 0,33 € đối với nhóm heo cai sữa, 0,67 € cho heo thịt và 0,89 € cho heo nái. Tỷ lệ chết là 40 € / con heo theo mẹ, 43 € / heo cai sữa, 84 € / heo thịt và 447 € / heo nái.

Trọng lượng giết mổ là 85 kg (tương đương 119 kg trọng lượng heo hơi) tương ứng với giá bán 110 euro / con. Với thời gian nuôi cho đến xuất thịt trung bình là 170 ngày, lợi nhuận ròng tương ứng là 29 € / con. Mỗi heo nái sản xuất ra 22 heo con đạt trọng lượng bán ra thị trường, tương ứng với tổng thu nhập hàng năm là 2.240 € / năm (tương ứng với lợi nhuận ròng là 638 €). Giá bán cho người nuôi thịt ở mức 30 kg là 51 € , với lợi nhuận ròng là 16 €.

Báo cáo về hao hụt chủ yếu tập trung vào các bệnh liên quan đến virus PCV2 (Porcine Circovirus type 2). Khi heo chưa từng nhiễm bệnh, mới tiếp xúc với virus PCV2 thì không có dấu hiệu bệnh rõ ràng trừ trường hợp chẩn đoán viêm da tiết dịch ở heo con sơ sinh trong một lứa đẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ phối bị lốc tăng từ 5% lên 6,5% và tỷ lệ sẩy thai tăng từ 0% lên 18%, tương ứng với mức thiệt hại là 202 EUR / con mỗi năm khi đàn heo bị nhiễm PCV2. Vào năm sau, heo nái sẽ đạt được mức miễn dịch đối với PCV2 và năng suất sinh sản trở lại bình thường. Những tác động tương tự có thể xảy ra ở những đàn heo chưa từng nhiễm bệnh nhưng có tiếp xúc với các loại virus gây "ảnh hưởng nhẹ", ảnh hưởng đến hệ sinh sản.

Hậu quả của bệnh do PCV2 là Hội chứng còi cọc sau cai sữa (PMWS), tỉ lệ này ở Thụy Điển thấp hơn nhiều quốc gia khác, có thể là do tình trạng sức khoẻ chung của toàn đàn. Tỷ lệ chết sau cai sữa trong đàn tăng từ mức trung bình của quốc gia là 2% lên đến 8% vào thời điểm chẩn đoán toàn đàn (7,4 ± 3,2% trong 3 năm đầu). Thêm vào đó, thời gian để heo đạt được trọng lượng xuất chuồng tăng thêm từ 5 đến 10 ngày trên các đàn heo nhiễm bệnh, tương ứng với thiệt hại từ ​​110 € đến 247 € / con.

Tuy nhiên, một số mầm bệnh khác cũng có thể dẫn tới thiệt hại kinh tế nặng nề hơn, ví dụ như PRRS tại Thụy Điển. Trong năm 2007, khi tiến hành chương trình tầm soát bệnh quốc gia, Thuỵ Điển đã phát hiện PRRS ở một vài trại heo. Tổn thất của đàn heo bệnh tương ứng là 20 € / heo thịt, và 443 € / heo nái / năm nếu dịch bệnh không được loại trừ.

Share