Bước 1

Đề ra mục tiêu cần đạt được

Trước tiên, người chăn nuôi và bác sỹ thú y cần phải đề ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được. Mục tiêu của từng trại có thể rất khác nhau, tuy nhiên về cơ bản thì nó sẽ thuộc một trong hai mục tiêu chính sau:

Kiểm soát PRRS        hoặc        Loại trừ PRRS

 

Việc đề ra mục tiêu rõ ràng cho chương trình là vô cùng quan trọng vì giúp:

  • Thiết kế các giải pháp hiệu quả, đảm bảo cho thành công của chương trình
  • Xác định rõ ràng các kỳ vọng dành cho chương trình nằm trong phạm vi tất cả các bộ phận của một trang trại hoặc một hệ thống trại
  • Giảm thiểu sự nhầm lẫn về việc chương trình sẽ đạt được điều gì và không đạt được điều gì

Các mục tiêu và kỳ vọng thành công có thể rất khác nhau ở từng trang trại, từng hệ thống sản xuất và tình trạng PRRS trong đàn.

Tôi muốn kiểm soát virus PRRS

Tôi muốn loại trừ virus ra khỏi trại

Tôi muốn giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh từ nái sang heo con”

“Tôi muốn giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh sang các khu vực lân cận”