• Home
  • Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Imprint:
Xuất bản bởi

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim, Đức

đại diện bởi Ban Giám Đốc:
George Heidgerken

Điện thoại: +49-6132-77-0
Fax: +49-6132-72-0
E-Mail:  Những yêu cầu khác vui lòng nhấp vào here hay viết thư đến  press@boehringer-ingelheim.com

District Court: Mainz, HRB 20397
Identification number for turnover tax: DE 211213090

Địa chỉ
 
Trang web này là nguồn thông tin quốc tế từ Trụ sở công ty của chúng tôi tại Ingelheim, Đức và được thiết kế để cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Xin lưu ý rằng thông tin liên quan đến việc chấp thuận lưu hành và nhãn sản phẩm được phê duyệt có thể thay đổi từ nước này sang nước khác, và thông tin cụ thể ở từng nước đều có sẵn tại các nước mà chúng tôi kinh doanh.

Sử dụng nội dung
Tất cả nội dung trên trang web này là tài sản của Boehringer Ingelheim và được bảo vệ bản quyền. Cho phép sử dụng tài liệu (như các tham luận, thông tin mới, dữ liệu và FAQs) từ trang web này được chấp thuận, với điều kiện (1) thông báo này xuất hiện trong tất cả các bản sao và, đặc biệt là cả thông báo bản quyền và thông báo cho phép đều xuất hiện, (2) chỉ sử dụng các tài liệu từ trang web này cho việc cung cấp thông tin, truyền thông và phi thương mại hoặc sử dụng cá nhân và sẽ không được sao chép hoặc đăng trên bất kỳ mạng máy tính, hoặc các phương tiện truyền thông thương mại, và (3) không có sửa đổi của bất kỳ tài liệu nào. Sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm, và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Vi phạm sẽ bị truy tố.
Việc cho phép trên không bao gồm việc sử dụng các thiết kế hoặc bố cục của trang web boehringer-ingelheim.com hoặc bất kỳ trang web khác thuộc sở hữu, vận hành, cấp phép hoặc được kiểm soát bởi công ty Boehringer Ingelheim. Trang web này được bảo vệ bản quyền, hình thức thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác và có thể không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần. Bất kỳ thương hiệu, trang phục thương mại, logo, hình ảnh, âm thanh từ trang web Boehringer Ingelheim đều không được sao chép hoặc truyền lại trừ khi được phép của Công ty Boehringer Ingelheim.
Bất kỳ quyền lợi nào được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Không thừa nhận
Tất cả những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để có thông tin chính xác và cập nhật trên trang web này. Tuy nhiên, Boehringer Ingelheim và / hoặc các nhà cung cấp không có tuyên bố nào về sự phù hợp của các thông tin trong các văn bản và đồ họa có liên quan được công bố trên trang web này cho mục đích nào. Tất cả các văn bản và đồ họa có liên quan được cung cấp "như là" loại không có bảo hành.
Boehringer Ingelheim và / hoặc các nhà cung cấp từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý và các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm. Tất cả các truy cập và sử dụng các nội dung đó là nguy cơ của riêng người sử dụng. Trong trường hợp đó Boehringer Ingelheim và / hoặc các nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, gián tiếp hoặc do hậu quả của việc sử dụng dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các thông tin có sẵn trên trang web này.
Tài liệu về các sản phẩm dược phẩm không được dự định sẽ sử dụng như là một công cụ thay thế cho tư vấn dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Nếu bạn cần tìm tư vấn về vấn đề sức khỏe cụ thể xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Các văn bản và đồ họa có liên quan được công bố trên máy chủ này có thể bao gồm lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi được định kỳ thêm vào thông tin trong tài liệu này. Boehringer Ingelheim và / hoặc các nhà cung cấp có thể cải thiện và / hoặc thay đổi (các) sản phẩm và / hoặc chương trình được mô tả trong tài liệu này bất cứ lúc nào.

Thông báo liên quan đến phần mềm, tài liệu và các dịch vụ có sẵn trên trang web này.
Trong mọi trường hợp Boehringer Ingelheim và / hoặc các nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả sử dụng dữ liệu hay lợi nhuận, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng phần mềm, tài liệu, hoặc các thông tin có sẵn từ trang web này.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Các liên kết trong khu vực này sẽ cho phép bạn rời khỏi trang web của Boehringer Ingelheim. Các trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của công ty Boehringer Ingelheim và Boehringer Ingelheim không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào bên trong một trang web liên kết, hoặc bất cứ thay đổi, cập nhật từ các trang web đó. Boehringer Ingelheim không chịu trách nhiệm buổi phát tin qua web hoặc bất kỳ hình thức truyền tin khác tại bất kỳ trang web liên kết. Các liên kết này được cung cấp đến bạn chỉ như là một tiện nghi và không bao hàm sự chứng thực bởi Boehringer Ingelheim.

lưu ý khi sao chép
Copyright © 2010-2015 Boehringer Ingelheim GmbH, Germany. Bảo hộ bản quyền.

Lưu ý thương hiệu
Tên thương mại của sản phẩm Boehringer Ingelheim tham chiếu ở đây xuất hiện bằng chữ in đậm hoặc với biểu tượng ® hay không là thương hiệu của Boehringer Ingelheim. Tên công ty và các sản phẩm đề cập đến ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng các nhãn hiệu, tên công ty Boehringer Ingelheim và logo công ty, trừ trường hợp được cho phép ở đây, đều bị nghiêm cấm và có thể vi phạm pháp luật.
Các sản phẩm nêu ra đây có thể có những tên thương mại khác nhau, nhãn mác khác nhau, trình bày sản phẩm và điểm mạnh ở các nước khác nhau. Vui lòng liên hệ chi nhánh công ty tại địa phương trong trường hợp cần làm rõ.

câu hỏi và phản hồi
Câu hỏi và phản hồi gửi đến Boehringer Ingelheim thông qua trang web này không nên đề cập đến các vấn đề sức khỏe cá nhân hoặc sản phẩm cụ thể. Người sử dụng các thông tin này bao gồm cả dữ liệu, các câu hỏi, ý kiến, đề nghị liên quan đến thông tin đó, đều không bảo mật và Boehringer Ingelheim không có trách nhiệm với bất cứ loại thông tin nào, và chúng được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, và chuyển người khác mà không có giới hạn.
Việc bạn sử dụng trang web này có thể được ghi lại. Boehringer Ingelheim có quyền sử dụng thông tin này cho những đánh giá thống kê, đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn và nâng cấp trang web của chúng tôi. Xin vui lòng không sử dụng dịch vụ nếu bạn không đồng ý với chính sách này.

Bản tin
Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin, Boehringer Ingelheim sẽ thường xuyên thông báo cho bạn qua email về các nguồn thông tin mới. Nếu bạn không còn quan tâm đến dịch vụ này, hãy gửi email đến info@boehringer-ingelheim.com. Địa chỉ email của bạn sau đó sẽ được xóa khỏi danh sách gửi thư.

RSS newsfeeds
Việc sử dụng các Newsfeeds Boehringer Ingelheim RSS tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng. Boehringer Ingelheim có quyền ngừng dịch vụ này bất cứ lúc nào.