• Home
  • Kiểm soát bệnh PRRS

Kiểm soát bệnh PRRS

Kiểm soát PRRS đã được chứng minh là rất khó khăn vì một vài lý do, bao gồm sự đa dạng của các chủng lưu hành trong môi trường cũng như thiếu sự hiểu biết đầy đủ về cách mà virus xâm nhiễm và tồn tại trong trại. 

An toàn sinh học

Giảm thiểu nguy cơ truyền lây virus PRRS (cả trong trại và từ bên ngoài vào) có thể là 1 thách thức, nhưng vẫn còn nhiều điều các bạn có thể làm.

More info

Chủng ngừa

Các vaccine Boehringer Ingelheim có thể giúp ngăn ngừa bệnh thông qua sự kiểm soát toàn đàn tất cả các giai đoạn sản xuất.

More info

Sản phẩm

Trang web này là nguồn thông tin quốc tế cung cấp cho các bác sỹ thú y ngoài nước Mỹ, những người rất quan tâm đến [sản phẩm; có thể thêm: thông tin thuốc trong vùng bệnh]. Trong khi ...

More info

Các giải pháp phòng bệnh

Công tác phòng bệnh là cách tiếp cận tích cực, duy nhất đến sức khỏe đàn heo   nó kết hợp bộ sản phẩm vắc xin đột phá của chúng tôi với các chiến lược kiểm soát bệnh cụ thể. Thông qua công tác phòng ngừa, chúng tôi đang xây dựng tương lai sức khỏe đàn heo bằng cách cung cấp những giải pháp tích cực, ...

More info

Trong 20 năm qua Boehringer Ingelheim Animal Health đã giúp ngành công nghiệp chăn nuôi heo thế giới chiến đấu với virus PRRS. Vaccine PRRS, chuyên môn kỹ thuật, sự hợp tác nghiên cứu và những tiến bộ trong chẩn đoán, chúng tôi vẫn đang cùng đồng hành với các bác sỹ thú y và các nhà sản xuất để chiến thắng cuộc chiến chống lại căn bệnh đầy thách thức này.
Trong từng giai đoạn cụ thể, kiểm soát PRRS được hiểu là một nhiệm vụ phức tạp bao gồm sự đo lường an toàn sinh học, giám sát chẩn đoán và tạo miễn dịch.
PRRS là một bệnh phức hợp. Vaccine MLV chỉ là công cụ tạo miễn dịch cơ bản để kiểm soát bệnh, nhưng một cách tiếp cận có hệ thống phải được thực hiện để đạt được kết quả mong muốn. Boehringer Ingelheim đã phát triển một nền tảng mạnh mẽ để kiểm soát PRRS vững chắc trong trang trại, trong các hệ thống sản xuất lớn cũng như trong các vùng địa lý lớn.
Nền tảng này bao gồm cách tiếp cận quần thể heo với những mục tiêu chính như tối đa hóa miễn dịch, giảm sự tiếp xúc với virus PRRS, và ngăn cản sự nhiễm virus PRRS mới. Nền tảng cho sự tiếp cận này đến từ phương pháp khoa học được biết như 6 sigma, một phương pháp luận xác định - đo lường - phân tích - cải thiện - kiểm soát (DMAIC).

Sự phức tạp của PRRS cho phép ứng dụng phương pháp luận này trong ngành công nghiệp heo khắp toàn cầu. Kiểm soát PRRS không chỉ là sử dụng vaccine; nó đòi hỏi phải có hiểu biết đầy đủ về bệnh và sắp xếp những công cụ để đạt được thành công lâu dài, do đó một quá trình tiêu chuẩn 5 bước đã được áp dụng để đạt được thành công trong kiểm soát PRRS.

muốn hiểu rõ hơn về kiểm soát PRRS?