Ingelvac PRRS MLV chứng minh hiệu quả bảo hộ đàn heo trên toàn cầu chống lại virus PRRS khác chủng trong hơn 20 năm qua

Ingelvac PRRS MLV® đã chứng minh được hiệu quả kiểm soát bệnh PRRS trước áp lực biến chủng liên tục của virus trong tự nhiên. Các báo cáo khoa học gần đây đã ghi nhận khả năng bảo hộ của vaccine tại Châu Á chống lại chủng virus týp 2 Hàn Quốc, các chủng PRRS độc lực cao và chủng 1-7-4 được phân lập tại Mỹ.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy tất cả những nghiên cứu và báo cáo đã và đang thực hiện trên thế giới về vaccine Ingelvac PRRS MLV®  được chứng minh khả năng bảo hộ thành công với bệnh PRRS.