Sản phẩm

Trong hơn 20 năm qua, Boehringer Ingelheim Animal Health vẫn đang hỗ trợ nền công nghiệp chăn nuôi heo toàn cầu đương đầu với PRRS. Cùng với vaccine PRRS, chuyên gia kỹ thuật, công tác nghiên cứu và chẩn đoán chuyên sâu, chúng tôi đang đồng hành cùng với các bác sỹ thú y và người chăn nuôi để chiến thắng trận chiến chống lại mầm bệnh này.

Countries where Boehringer is present
Countries where Boehringer isn't present

We need some information about you

Are you a veterinarian?

Trang web này là nguồn thông tin quốc tế cung cấp cho các bác sỹ thú y ngoài nước Mỹ, những người rất quan tâm đến [sản phẩm; có thể thêm: thông tin thuốc trong vùng bệnh].
 
Trong khi Internet phục vụ cộng đồng toàn cầu, ngành công nghiệp dược phẩm tập trung vào luật của từng quốc gia. Tức là tình trạng đăng ký và duyệt nhãn của [sản phẩm] có thể khác nhau ở từng quốc gia.
Thông tin trên trang web này được trích từ [Tổng kết về đặc điểm sản phẩm (SPC)] dành cho [sản phẩm] tại [châu Âu]. Nó có thể thay đổi tùy theo nhãn được duyệt ở quốc gia mà bạn đang ở. Vui lòng tham khảo thông tin kê toa nội địa để có đầy đủ chi tiết.
 
bằng cách nhấp vào đường dẫn bên dưới bạn đang thông báo và xác nhận rằng bạn chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngoài nước Mỹ và đã đọc và hiểu khuyến cáo này.
 
© 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH. All rights reserved.