Chủng ngừa - kiểm soát PRRS

Các vaccine Boehringer Ingelheim có thể giúp ngăn ngừa bệnh thông qua sự kiểm soát toàn đàn tất cả các giai đoạn sản xuất. 

Ingelvac PRRS MLV

Việc tiêm phòng heo con giúp tối ưu hóa năng suất từ cai sữa đến giết thịt Miễn dịch chủ động trên heo khỏe mạnh trong đàn dương tính với PRRS Giảm các triệu chúng lâm sàng thể hô hấp và sinh sản do nhiễm virus PRRS Một liều 2ml ...

More info

Boehtinger Ingelheim có những vaccine kiểm soát PRRS đã được chứng minh có bảo hộ chéo cho cả chủng gây bệnh sinh sản và hô hấp. Khi quyết định sử dụng vacine, điều này rất quan trọng nhằm giúp sử dụng vaccine đúng cách, đúng trại và đúng thời gian.LỢI ÍCH CỦA VACCINE
Các nghiên cứu dựa trên thực địa đã chứng minh rằng các vaccine Ingelvac PRRS® cung cấp 2 lợi ích cho các nhà sản xuất:
  1. lợi ích trực tiếp - giảm bớt thiệt hại do bệnh và cải thiện sức khỏe và năng suất đàn sau đó.
  2. lợi ích gián tiếp - những nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vaccine Ingelvac PRRS® giúp giảm bớt sự bài thải/sự truyền lây của các chủng virus hoang dại.

LỢI ÍCH TRỰC TIẾP
Heo tiếp xúc với virus PRRS có ADG thấp và tỷ lệ chết cao hơn, ước tính thiệt hại 4.32 USD mỗi heo. Một số nghiên cứu thực địa đã chứng minh rằng các vaccine Ingelvac PRRS® đem lại lợi ích trực tiếp cho heo và các nhà sản xuất, bao gồm:
  • Bảo hộ chéo chống lại sự đa dạng của các chủng virus thực địa
  • Giảm tỷ lệ chết
  • Cải thiện ADG
Để kiểm tra các lợi ích một cách chắc chắn, Boehringer Ingelheim tiếp tục cập nhật dữ liệu về hiệu quả của Ingelvac PRRS® MLV chống lại hầu hết những chủng virus PRRS gây bệnh.

 
 
Nhập, đóng đàn và đồng bộ miễn dịch với vaccin Ingelvac PRRS® nhằm giảm thiểu sự thiệt hại kinh tế do PRRS
Khi một đàn giống nổ dịch với PRRS, câu hỏi đầu tiên được hỏi là “tôi có thể can thiệp điều gì để giảm thiểu sự thiệt hại về kinh tế?” 45% tổng chi phí cho PRRS nằm trong đàn giống. Điều này làm cho việc đưa trở lại trạng thái trước khi nổ dịch và đạt được tình trạng ổn định nhanh nhất có thể vô cùng quan trọng. Việc thực hiện các bước “nhập hậu bị, đóng đàn và đồng bộ miễn dịch” để đạt được sự ổn định trên đàn giống đã được khuyến cáo bởi Boehringer Ingelheim từ hơn 10 năm trước.

Nghiên cứu của Dr.Daniel Linhares ở trường đại học Minnesota đánh giá sự tác động lên sản xuất thông qua các bước tiếp xúc và đồng bộ miễn dịch. Đàn sử dụng vaccine vacine virus sống giảm độc lực sau khi nhiễm trùng sẽ đem lại kết quả sản xuất như trước khi nổ dịch sau 8 tuần hoặc sớm hơn, và giảm một nửa số heo con chết so với các đàn dùng cách gây nhiễm virus sống tự nhiên.

Giảm thiểu thiệt hại kinh tế và phát triển tiếp tục với đàn ổn định PRRS sau nhiễm PRRS là rất quan trọng. Ingelvac PRRS® vaccine là một công cụ quan trọng để giúp đàn heo của chúng ta quay trở lại với những mục tiêu sản suất sau khi nổ dịch PRRS.

 
Kiểm soát PRRS trong giai đoạn heo thịt 
Thiệt hại về kinh tế của PRRS ước chừng đạt 664 triệu USD ở Mỹ. Thiệt hại tính riêng trong giai đoạn heo thịt mất tổng cộng 361.85 triệu USD, tương ứng với giảm lợi nhuận 4.32 USD/heo. (Bao gồm chi phí giảm năng suất và chi phí thuốc)

Các con heo bị nhiễm PRRS có ADG rất kém và tỷ lệ chết cao so với những con heo duy trì tình trạng âm tính với PRRS (Xem bên dưới). Thiệt hại kinh tế chính là do sự giảm doanh thu từ số kg thịt heo ít hơn.

Tiêm phòng heo ở 3 tuần tuổi hoặc lớn hơn với vaccine Ingelvac PRRS® MLV nhằm mục đích ngăn cản bệnh đường hô hấp liên quan đến PRRS. Hãy nói chuyện với các đại diện Boehringer Ingelheim của chúng tôi về việc vaccine Ingelvac PRRS® MLV có thể giúp đàn của bạn như thế nào.


Lợi ích gián tiếp
Các nghiên cứu đã chứng minh rằng Ingelvac PRRS® MLV có thể cung cấp lợi ích gián tiếp bằng việc giảm bài thải/truyền lây của chủng virus hoang dại.
Một nghiên cứu so sánh các heo được tiêm phòng với vaccine Ingelvac PRRS® MLV và những con đối chứng không tiêm, những con heo được tiêm đã giảm đáng kể tần suất bài thải của týp virus hoang dại (được xác định bằng cách phát hiện trong môi trường) và thời gian bài thải ngắn hơn 30 ngày so với những heo không tiêm. Tiến sỹ scott Dee (Trung tâm thú y Pipestone) đã thảo luận về tác động của sự truyền lây và lợi ích của sự giảm bài thải.


Sự giảm bài thải qua khí dung của virus PRRS với vaccine sống
Những heo sinh sống trong vùng mật độ cao có nguy cơ bị nhiễm với virus PRRS thông qua sự bài thải virus qua các hạt khí dung. Chiến lược thực hiện để giảm bớt sự truyền lây của PRRS qua khí dung là rất quan trọng nhằm làm giảm sự bài thải của virus PRRS trong và giữa các đàn, giảm thiểu nguy cơ nổ dịch hoặc tái nổ dịch của đàn.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự bài thải của týp hoang dại (WT) trên các heo đã được tiêm phòng với vaccine Ingelvac PRRS® so sánh với những con không tiêm. Một nghiên cứu gần đây đã đánh giá cả thời gian và tần suất của sự bài thải qua khí dung trên những con heo bị nhiễm với PRRSv ở 29 ngày sau khi tiêm phòng với Ingelvac PRRS® so với các heo không tiêm.
Ở giai đoạn giữa đầu và cuối những mẫu khí dung dương tính tới 36 ngày đối với chuồng không được tiêm vaccine, và chỉ 6 ngày đối với chuồng được tiêm vaccine. Hơn nữa, tổng số ngày mẫu dương tính trong suốt thử nghiệm 118 ngày là 21 đối với chuồng không tiêm và chỉ 4 ngày đối với chuồng có tiêm (xem bên dưới). Chuồng có heo được tiêm Ingelvac PRRS® ít hơn 17 ngày khí dung dương tính và giai đoạn bài thải ít hơn 30 ngày so với chuồng không tiêm.

Sự giảm cả về thời gian và tần suất heo bị nhiễm và bài thải virus PRRS có thể giúp giảm thiểu cơ hội lây lan virus qua khí dung trong vùng. Hãy nói chuyện với đại diện Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc của các bạn để thảo luận vaccine Ingelvac PRRS® có thể giúp đàn của bạn như thế nào.

                                                                                            NHỮNG KHUYẾN CÁO DÙNG VACCINE
ĐÀN GIỐNG XÉT NGHIỆM LÚC CAI SỮA (DƯƠNG TÍNH/ÂM TÍNH)* SỰ TIẾP XÚC TRONG GIAI ĐOẠN HEO CHOAI VÀ HEO THỊT VACCINE PRRS CHO ĐÀN GIỐNG? VACCINE PRRS CHO HEO THỊT KHÔNG?
+
(dương tính ổn định)
+ +
(đạt tới ổn định)
**
+
(dương tính và ổn định)
+
(duy trì ổn định)
+
(dương tính và ổn định)
CÓ
(duy trì ổn định)
KHÔNG

(Âm tính)
+ không khuyến cáo CÓ

(Âm tính)
không khuyến cáo KHÔNG

*Đánh giá PCR PRRS ở heo cai sữa.
Các nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của việc tiêm phòng cho heo thịt khi virus PRRS lây lan thấp (<20% các mẫu pool PCR dương tính).

Quyết định này nên được tư vấn trực tiếp của một bác sỹ thú y. Heo hậu bị nên được tiêm phòng 2 lần trong khoảng 30 ngày trước khi nhập đàn giống. Hãyluôn làm việc với bác sỹ thú y khi xây dựng các chương trình vaccine. Đọc và làm theo sự chỉ dẫn.
 

References:
Holtkcamp, D, Kliebenstein JB, Neumann EJ, et al. 2013. Assessment of the economic impact of porcine reproductive and respiratory syndrome virus on United States pork producers. J Swine Health Prod 2013:21(2): 72–84.
Roof M, et al. Efficacy of modified-live virus porcine reproductive and respiratory virus vaccines against heterologous respiratory challenge. 2003, IPVS, p. 117.
Jordan D, Layton S, Philips R, Genzow M. Modified-live PRRS vaccination provides heterologous protection against virulent 1-18-2 challenge. 2009. Leman Conference.
Roof MB, Vaughn E, Rurkhart K, Johnson W. Meta-analysis of 16 modified-live PRRS vaccination challenge studies. International Symposium of Emerging and Reemerging Swine Diseases, 2007.
Patterson A, Victoria J, Jordan D, et al. Modified-live PRRSv vaccination is efficacious following challenge with eight genetically diverse PRRSv isolates. Leman Conference, 2013.
Oropeza A, Kolb J, Philips R, and White M. A summary of three large-scale systems-based PRRS control projects.
Wetzell T, Cano J, Rustvold J. Reduction of Wild-Type PRRS Virus Shedding in Aerosol of Growing Pigs by Modified-Live Virus Vaccination at Weaning. 2013 Pipestone Research Committee, Leman Conference, p. 196.
Mortensen S, Stryhn H, Søgaard R, et al. Risk factors for infection of sow herds with porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus. Prev Vet Med 2002;53(1–2):83–101.
Cano JP, Dee SA, Murtaugh MP, Pijoan C. Impact of a modified-live porcine reproductive and respiratory syndrome virus vaccine intervention on a population of pigs infected with a heterologous isolate. Vaccine 2007;25(22):4382–4391.
Linhares DC, Cano JP, Wetzell T, et al. Effect of modified-live porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSv) vaccine on the shedding of wild-type virus from an infected population of growing pigs. Vaccine 2012;30(2):407–413.
Waddell J. et al. Modified-live PRRS virus vaccination of nursery pigs as an essential component of a comprehensive PRRS control program. IPVS, 2008.
A. Young Swine Health and Management Conference. 2012;5–15.
Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., internal data. Unpublished at this time.