PRRS disease cost

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) là bệnh do virus gây nhiễm trên heo nái và heo thịt, gây rối loạn sinh sản (sẩy thai, heo con chết lúc sinh và sinh ra yếu ớt, năng suất sinh sản kém), và viêm phổi, tăng tỷ lệ chết trên heo con. Đây là vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi heo toàn thế giới và gây thiệt hại kinh tế nặng nề: chỉ riêng ở Mỹ, tổng chi phí thiệt hại được ước tính vào khoảng 664 triệu đô la Mỹ mỗi năm.

Kể từ khi được phát hiện, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo (PRRS) đã lan rộng trên toàn thế giới, và hiện đã trở thành dịch địa phương ở hầu hết các quốc gia chăn nuôi heo. Đã có những ước tính khác nhau về thiệt hại do PRRS gây ra, đặc biệt là dịch cấp tính nhưng thiệt hại trên các đàn giống do PRRS mãn tính thì chưa được hiểu rõ.
Trong một số nghiên cứu, ngoài việc xem xét các triệu chứng lâm sàng của bệnh, sử dụng thêm dữ liệu từ trại cai sữa và trại thịt để ước tính chi phí thiệt hại; từ giữa tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 năm 2012 các dữ liệu sản xuất và tình trạng bệnh PRRS đã được thu thập từ 205 trại chăn nuôi ở Canada cho thấy thiệt hại do PRRS là 49,96 € cho một nái; 6,16 € mỗi heo con theo mẹ và 21.21 € cho mỗi heo thịt. 
Một nghiên cứu dựa trên trường hợp thực tế ở Thụy Điển nhằm đánh giá năng suất trên những đàn nái đã loại trừ thành công virus PRRS; khi PRRS tái nhiễm vào năm 2007, các đàn đã được loại trừ bệnh nhưng thiệt hại trên những trại đang bị nhiễm lên đến 90 € mỗi heo nái, hơn nữa còn ước tính thiệt hại 20 € cho mỗi heo thịt sản xuất ra.
Vào năm 2005, một phân tích kinh tế về thiệt hại do virus PRRS gây ra ở Mỹ đã ước tính thiệt hại hàng năm của cả ngành chăn nuôi heo là 561 triệu đô la; 52% trong số đó (292,23 triệu đô) là hao hụt trên heo choai; 36% (201,34 triệu đô) hao hụt trong giai đoạn theo mẹ và thiệt hại do năng suất là 12% (66,75 triệu đô).
Thiệt hại mỗi năm là 93,18 đô (69,65 €) cho mỗi heo nái trên đàn giống của Mỹ, 5,60 đô (4,18 €) cho mỗi heo xuất thịt ở Mỹ.
Gần đây nhất, vào năm 2013 những tính toán này đã được cập nhật dựa trên các thiệt hại lâm sàng, tổng đàn heo, hệ thống sản xuất và năng suất. Tổng thiệt hại hàng năm do virus PRRS ở Mỹ được ước lượng là 664 triệu đô. Thiệt hại trên đàn giống chiếm 45% (302,06 triệu đô) và giai đoạn heo choai, heo thịt chiếm 55% (361,85 triệu đô). Chi phí hàng năm là 114,71 đô (85,74 €) cho mỗi heo nái trong tổng đàn giống ở Mỹ và 4,67 đô (3,50 €) cho mỗi heo thịt xuất bán.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về chi phí thiệt hại do PRRS?