Các triệu chứng hô hấp do PRRS

Nhiễm virus PRRS trên heo cai sữa được biểu hiện đặc trưng như sốt, viêm phổi, ngủ lịm và chậm lớn

Trong trường hợp của heo con thì hậu quả chính của việc nhiễm virus PRRS là bệnh hô hấp với bệnh tích chính là viêm phổi kẽ.
Mặc dù sự tương tác của PRRS với các virus khác (ví dụ như PCV2) đã được xác định nhưng hậu quả cuối cùng của nhiễm PRRS vẫn chủ yếu dựa trên sự tham gia của các yếu tố khác, đặt biệt là vi khuẩn kế phát.
Có sự khác biệt về mức độ trầm trọng của bệnh hô hấp tùy vào chủng nhiễm.

                                                                 

Bệnh tích đại thể do PRRS gây ra rất khác nhau, có thể là tùy vào chủng nhiễm, gen của heo bị nhiễm, và các yếu tố stress (môi trường và tình trạng sức khỏe của đàn heo). Bệnh tích phổi khác biệt từ không có gì cho đến nhục hóa lan rộng và trở nên phức tạp hơn do đồng nhiễm vi khuẩn, từ đó có thể dẫn đến những vùng bệnh tích riêng biệt hay lẫn vào nhau. 

Tác động 
 
Tác động kinh tế do PRRS gây ra rất lớn trên toàn thế giới. Thiệt hại chủ yếu do heo chết, giảm năng suất sinh sản, giảm tăng trưởng và tăng chi phí thuốc điều trị. Các nghiên cứu ở Mỹ đã ước lượng thiệt hại kinh tế do PRRS vào khoảng 664 triệu đô mỗi năm - 1.8 triệu đô mỗi ngày. Các nghiên cứu cũng ước lượng chi phí hao hụt do PRRS có thể thay đổi từ 27 đô đến 156 đô cho một lứa heo và khoảng 4.32 đô cho mỗi heo xuất bán.

Chi phí do PRRS trên heo choai, heo thịt:
-       Giảm đáng kể tăng trọng bình quân ngày (ADG)
-       Tỷ lệ chết tăng cao
-       Hao hụt mất 4.32 đô cho mỗi heo xuất bán (giảm năng suất & tăng chi phí thuốc điều trị)